18 plazas Con. Valencia

LUGAR PROVINCIA VALENCIA
NUMERO PLAZAS 26 PLAZAS BOMBERO (18 libre + 8 movilidad)
TIPO OPOSICIÓN
GRUPO C1
TITULACIÓN BACHILLER O EQUIVALENTE
BASES
PUBLICACIÓN DOCV nº 8528 de 12/04/2019
PLAZO
SEGUIMIENTO OPOSICIÓN Ir a la Web